معنی و ترجمه کلمه خاک سطحى را برداشتن به انگلیسی خاک سطحى را برداشتن یعنی چه

خاک سطحى را برداشتن

topsoil

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها