طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خبردادن از به انگلیسی خبردادن از یعنی چه

خبردادن از

presage
threaten

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها