طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خبره و پیشرفته کردن به انگلیسی خبره و پیشرفته کردن یعنی چه

خبره و پیشرفته کردن

sophisticate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها