طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خبره به انگلیسی خبره یعنی چه

خبره

connoisseur
critic
expert

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها