طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خبرکش به انگلیسی خبرکش یعنی چه

خبرکش

newsmonger
quidnunc
snitch

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها