طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خبر دادن به انگلیسی خبر دادن یعنی چه

خبر دادن

announce
delate
predicate
signal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها