طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خبر گزارى به انگلیسی خبر گزارى یعنی چه

خبر گزارى

wire service

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها