طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ختنه کردن به انگلیسی ختنه کردن یعنی چه

ختنه کردن

circumcise

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها