طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خدعه آمیز به انگلیسی خدعه آمیز یعنی چه

خدعه آمیز

tricky

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها