طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خدمتکار بیمارستان به انگلیسی خدمتکار بیمارستان یعنی چه

خدمتکار بیمارستان

orderly

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها