طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خدمتکار به انگلیسی خدمتکار یعنی چه

خدمتکار

batman
chambermaid
damosel
damozel
damsel
factotum
fag
servant
server
servitor
varlet

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها