طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خدمت تحت السلاح به انگلیسی خدمت تحت السلاح یعنی چه

خدمت تحت السلاح

active service

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها