طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خدم و حشم به انگلیسی خدم و حشم یعنی چه

خدم و حشم

retinue

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها