طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خدنگ به انگلیسی خدنگ یعنی چه

خدنگ

arrow
shaft

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها