طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خراب کننده به انگلیسی خراب کننده یعنی چه

خراب کننده

devastative
ruinous
withering
wrackful
wreakful

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها