طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خراش دادن به انگلیسی خراش دادن یعنی چه

خراش دادن

irritate
prick
rase

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها