طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خرده الماسى که براى شیشه برى به کار رود به انگلیسی خرده الماسى که براى شیشه برى به کار رود یعنی چه

خرده الماسى که براى شیشه برى به کار رود

boast

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها