طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خرد شدن سنگها در اثر آب و هوا به انگلیسی خرد شدن سنگها در اثر آب و هوا یعنی چه

خرد شدن سنگها در اثر آب و هوا

spall

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها