معنی و ترجمه کلمه خرس مانند به انگلیسی خرس مانند یعنی چه

خرس مانند

ursiform
ursine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها