معنی و ترجمه کلمه خشن کردن یا شدن به انگلیسی خشن کردن یا شدن یعنی چه

خشن کردن یا شدن

roughen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها