طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خصیصه متعارف به انگلیسی خصیصه متعارف یعنی چه

خصیصه متعارف

standard feature

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها