طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خط مفروضى که بالاى آن هیچ درختى رشد نمیکند به انگلیسی خط مفروضى که بالاى آن هیچ درختى رشد نمیکند یعنی چه

خط مفروضى که بالاى آن هیچ درختى رشد نمیکند

timberline

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها