معنی و ترجمه کلمه خلط خونین به انگلیسی خلط خونین یعنی چه

خلط خونین

hemoptysis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها