معنی و ترجمه کلمه خمیر دندان به انگلیسی خمیر دندان یعنی چه

خمیر دندان

dentifrice
toothpaste

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها