طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خنجر زدن به انگلیسی خنجر زدن یعنی چه

خنجر زدن

dirk
jab
poniard
stab

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها