معنی و ترجمه کلمه خواربار رسان به انگلیسی خواربار رسان یعنی چه

خواربار رسان

victualler

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها