طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خواهرى به انگلیسی خواهرى یعنی چه

خواهرى

sisterhood
sororal
sorority

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها