طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خود جذبى به انگلیسی خود جذبى یعنی چه

خود جذبى

self absorption

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها