طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خود را به جاى دیگرى قلمداد کردن به انگلیسی خود را به جاى دیگرى قلمداد کردن یعنی چه

خود را به جاى دیگرى قلمداد کردن

personate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها