معنی و ترجمه کلمه خوراک آبکى به انگلیسی خوراک آبکى یعنی چه

خوراک آبکى

slipslop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها