معنی و ترجمه کلمه خوراک دستور به انگلیسی خوراک دستور یعنی چه

خوراک دستور

recipe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها