معنی و ترجمه کلمه خورد رو به پایین به انگلیسی خورد رو به پایین یعنی چه

خورد رو به پایین

face down feed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها