طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خوشى دادن به انگلیسی خوشى دادن یعنی چه

خوشى دادن

humor
humour

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها