طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خوشگل به انگلیسی خوشگل یعنی چه

خوشگل

beau ideal
beautiful
good looking
well favored

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها