معنی و ترجمه کلمه خوش صدا به انگلیسی خوش صدا یعنی چه

خوش صدا

canorous
euphonic
euphonious
harmonious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها