معنی و ترجمه کلمه خوش یمن به انگلیسی خوش یمن یعنی چه

خوش یمن

lucky
propitious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها