معنی و ترجمه کلمه خون جارى ساختن به انگلیسی خون جارى ساختن یعنی چه

خون جارى ساختن

shed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها