معنی و ترجمه کلمه خوک صفت به انگلیسی خوک صفت یعنی چه

خوک صفت

boarish
hoggish
swinish

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها