طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خویشتن شناسى به انگلیسی خویشتن شناسى یعنی چه

خویشتن شناسى

self awareness
self image

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها