طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خیابان فرعى به انگلیسی خیابان فرعى یعنی چه

خیابان فرعى

bystreet
stop street

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها