معنی و ترجمه کلمه خیابان به انگلیسی خیابان یعنی چه

خیابان

avenue
avenuse
road
street
toby

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها