طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خیاره به انگلیسی خیاره یعنی چه

خیاره

groove
stria

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها