طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داء الفیل به انگلیسی داء الفیل یعنی چه

داء الفیل

elephantiasis

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها