طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داخلى کردن به انگلیسی داخلى کردن یعنی چه

داخلى کردن

internalize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها