طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داخل زبان دیگر شده به انگلیسی داخل زبان دیگر شده یعنی چه

داخل زبان دیگر شده

naturalized

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها