طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داخل عصبى به انگلیسی داخل عصبى یعنی چه

داخل عصبى

interneural
interneuron

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها