طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه داخل کردن به انگلیسی داخل کردن یعنی چه

داخل کردن

incorporate
ingratiate
insert
insinuate
interpolate
intromit

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها