طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دادخواست کننده به انگلیسی دادخواست کننده یعنی چه

دادخواست کننده

petitioner

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها