طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دادخواهى کردن به انگلیسی دادخواهى کردن یعنی چه

دادخواهى کردن

moot
petition

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها