طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه دادخواهى به انگلیسی دادخواهى یعنی چه

دادخواهى

complaint
lawsuit
pleading

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها